Luật về học chỉ huy trường Mt01

Về luật, hoc chi huy truong công trường không cần phải có giấy chứng nhận này thì mới có thể được hoạt động. Tuy nhiên chỉ huy trưởng công trường thì phải đảm bảo đủ năng lực, kinh nghiệm theo qui định tại điều 52 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP
Điều 52. Điều kiện năng lực của chỉ huy trưởng công trường 1. Năng lực của chỉ huy trưởng công trường được phân thành 2 hạng. Chỉ huy trưởng công trường phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình và đáp ứng các điều kiện tương ứng với mỗi hạng dưới đây:
a) Hạng 1:
- Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 7 năm;
- Đã là chỉ huy trư¬ởng công trường của công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I hoặc 2 công trình cấp II cùng loại.
b) Hạng 2:
- Có thời gian liên tục làm công tác thi công xây dựng tối thiểu 5 năm;
- Đã là chỉ huy trưởng công trường của công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại.
c) Đối với vùng sâu, vùng xa, những người có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp thuộc chuyên ngành xây dựng phù hợp với loại công trình, có kinh nghiệm thi công tối thiểu 5 năm được giữ chức danh chỉ huy trưởng hạng 2.
2. Phạm vi hoạt động:
a) Hạng 1: được làm chỉ huy trưởng công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, III và IV cùng loại;
b) Hạng 2: được làm chỉ huy trưởng công trình cấp II, III và IV cùng loại;
c) Đối với cá nhân chưa được xếp hạng thì chỉ làm được chỉ huy trưởng công trình cấp IV; nếu đã làm chỉ huy trưởng 5 công trình cấp IV thì được làm chỉ huy trưởng công trình cấp III cùng loại.
học chỉ huy trưởng công trình tại tphcm
Ngoài ra cần đọc điều này để hiểu rõ theo luật:1. "Chứng chỉ hành nghề" trong xd là gì? 2. bao gồm những loại chứng chỉ hành nghề nào trong XD?
Điều 37. Chứngchỉ hành nghề
1. Chứng chỉ hành nghề là giấy xác nhận năng lực hànhnghề cấp cho kỹ sư, kiến trúc sư có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghềnghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng,thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng.
2. Chứng chỉ hành nghề được quy địnhtheo mẫu thống nhất và có giá trị trong phạm vi cả nước. Chứng chỉ hànhnghề phải nêu rõ phạm vi và lĩnh vực được phép hành nghề.
3.Chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng do Giám đốc Sở Xây dựng cấp. Giámđốc Sở Xây dựng quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn giúp Giám đốc Sở Xây dựngcấp chứng chỉ hành nghề trong hoạt động xây dựng theo quy định
chung chi chi huy truong

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »