Hình thức đăng ký Nt01 học dự toán

Hình thức đăng ký học bóc tách dự toán:
+ Hotline 24/7: 0985.085.440. (Mr Sơn).☂
+ Soạn tin SMS 回
+ Yahoo,☀ email: Email: quangsonedu@gmail.com, Yahoo: quangsonedu
Thành phần phù hợp lớp học bóc tách khối lượng ♔ lập dự toán.
- ★Là những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật,回 lập dự toán công trình, thực hiện công tác thanh quyết toán công trình xây dựng và công tác bóc tách khối lượng, ❄
- ☆Những giám đốc quản lý dự án hay trưởng phó ban quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật, hay chủ nghiệm công trình.웃
- Những người có nhu cầu cần học để phục vụ công việc hay sinh viên.✕
học lập dự toán

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »