[Ứng dụng android] Thông tin cần biết dành cho người Việt - tất cả trong một


Các bạn đang tìm một ứng dụng tổng hợp tất cả thông tin cần biết, tất cả trong một, không cần cài nhiều ứng dụng -> giúp các bạn theo dõi tất cả thông tin cần biết hằng ngày mà các bạn cần dùng tới. chương trình đang bổ sung thêm những thông tin/ chức năng khác. Các bạn kiểm tra thường xuyên. Chương trình V1.0 gồm những chức năng sau: 


 Lịch cúp điện theo khu cực/ tỉnh

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »