5 biểu tương cảm xúc mới, cách kích hoạt biểu tượng cảm xúc mới trên Facebook


Nếu chưa thấy những biểu tượng cảm xúc mới trên Facebook, hãy thử các cách hướng dẫn trong bài dưới đây.

Bộ 5 biểu tượng cảm xúc mới của Facebook với tên gọi Facebook Reaction cuối cùng đã xuất hiện. Điều này có nghĩa là bạn có thể thể hiện nhiều cảm xúc với một dòng trạng thái hơn việc bấm “like” đơn thuần. Nếu bạn chưa nhìn thấy những lựa chọn này trong phần News Feed, hãy làm theo hướng dẫn

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »