[Ứng dụng Android] Giả vị trí - Giả lập vị trí định vị GPS

Với tình hình hiện nay, với rất nhiều ứng dụng theo dỗi vị trí mà vô tình hay cố ý cài đặt vào thiết bị của bạn do bạn, hoặc người thân cài đặt vào các bạn hoàn toàn không thể kiểm xoát, cài đặt lại máy thường xuyên để trách bị theo dỗi, ứng dụng hoàn toàn miễn phí Giả Vị Trí, giúp bạn có thể giả lập vị trí hiện tại của bạn thân khi bạn cho rằng điện thoại bạn bị theo dỗi, hoặc bạn biết bị theo

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »