[Cập nhật Sao Lưu Tin Nhắn] V2.0 Tăng tính ổn định hỗ trợ tất cả phiên bản AndroidSao Lưu Tin Nhắn V2.0 cập nhật phát hành ngày 26/05/2015 gồm những thay đổi sauHỗ trợ sao lưu và phục hồi tin nhắn Android >=4.4 (kitkat) và tất cả phiên bản khác
Fix lỗi hiễn thị danh sách tập tin phục hồi
Fix lỗi ứng dụngCập nhât phiên bản mới nhất thông qua Google Play để ứng dụng ổn định hơnXem hướng dẫn sử dụng tại: http://www.dienthoai.website/2013/04/

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »