[Cập nhật – Update] Viet Track cập nhật lên phiên bản V2.2


Viet Track V2.2 cập nhật phát hành ngày 1/12/2014 gồm những thay đổi sau


Thêm tình năng kiểm tra người dùng hiện có Online – kết nối với hệ thống không (khi đăng nhập), wifi đang kết nối.
Yêu câu cập nhật ngay thông tin từ trang quản trị: cuộc gọi, vị trí, tin nhắn
Yếu cầu Reset thông tin, xóa bỏ và cập nhật lại  nội dung mới: cuộc gọi, tin nhắn, danh bạ
Thêm hình ảnh vị trí lần cập nhật

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »