[Thủ thuật] Hướng dẫn phát WiFi trên thiết bị Android, Windows Phone và iPhone
Trong những trường hợp cần kíp, người sử dụng có thể phát sóng WiFi từ điện thoại dù chúng chạy hệ điều hành Android, Windows Phone, hay là iPhone chạy iOS, cũng dễ dàng như việc phát WiFi từ laptop vậy…

Đôi khi bạn đi đâu xa, hoặc mạng bị ngắt đột ngột... cần sử dụng WiFi gấp cho máy tính nhưng không biết làm sao, thì còn đó chiếc điện thoại kết nối 3G. Bạn có

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »