[Thị trường] Điện thoại 've chai" tái xuất, giá trên trời


KHOÁC LÊN MÌNH NHỮNG LỜI QUẢNG CÁO MỸ MIẾU NHƯ HÀNG ĐỘC,
HÀNG CỔ, HÀNG CHỈ DÀNH CHO SƯU TẨM, NHỮNG CHIẾC ĐIỆN THOẠI CŨ MÀ MỌI NGƯỜI
VANQUEN GỌI VỚI CÁI TÊN NÔM NA LÀ HÀNG "VE CHAI" BỖNG CHỐC ĐƯỢC BƠM
THỔI, QUẢNG CÁO MỘT CÁCH THÁI QUÁ VÀ XUẤT HIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG VỚI GIÁ TRÊN TRỜI.
CÁC TAY CHƠI Cứ NGỠ MÌNH TRÚNG MÁNH KHI SƯU TẨM ĐƯỢC CON ĐIỆN THOẠI "ĐỘC
NHẤT VÔ NHỊ" MỘT THỜI

Nhưng kỳ thực,

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »