[Thảo luận] Số phận Blackberry sẽ xoá sổ hay hồi sinh

TRONG LÚC CÁC FAN CỦA DÂU ĐEN CHƯA KỊP MỪNG TRƯỚC NHỮNG THÔNG TIN CÓ
PHẦN CỤC BỘ THEO KIỂU Z3 TIÊU THỤ KHA QUAN TẠI INDONESIA, THÌ CHUYÊN TRANG TÀI CHÍNH 24/7 WALL STREET ĐÃ DỘI MỘT GÁO NƯỚC LẠNH VÀO TAI HỌ:
BLACKBERRY LÀ MỘT TRONG 10THƯƠNG HIỆU CÓ NGUY CƠ BỊ XÓA SỔ TRƯỚC CUỐI NĂM 2015.

Trong danh sách này còn có hai thương hiệu công nghệ DirectTV và Time Warner Cable nhưng lý do của họ đỡ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »