[Phân tích] Vì sao nhiều smartphone "đỉnh'' có giá sốc?
CUỘC ĐUA KHỐC LIỆT GIỮA SMARTPHONE KHÔNG CHỈ KHIẾN THỊ TRƯỜNG    SMARTPHONE TẨM TRUNG NÓNG LÊN VỚI LIÊN TIẾP XUẤT HIỆN NHỮNG ĐẠI DIỆN MỚI, GIÁ HẤP DẦN ĐẾN KHÔNG NGỜ MÀ CÒN LÀ cú HUÝCH ĐỂ SMARTPHONE ĐỈNH NGÀY CÀNG CÓ GIÁ HỢP LÝ HƠN. TUY NHIÊN, ÍT AI NGỜ RẰNG, ĐẰNG SAU cuộc CẠNH TRANH DỮ DỘI GIỮA CÁC NHÀ SẢN XUẤT THÌ SMARTPHONE ĐỈNH HIỆN có GIÁ RẺ KHÔNG TƯỞNG CÒN BỞI NGUYÊN NHẪN KHÁC.

Bất ngờ

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »