[Khám phá] Tại sao khi cài mới phần mềm thường phải khởi động lại máy tính?
Trong suốt thời gian sử dụng máy tính, cài đặt hàng chục phần mềm, hẳn ai cũng đã từng gặp yêu cầu khởi động lại máy tính sau khi hoàn tất cài đặt hoặc là tắt hết một số ứng dụng đang chạy trong khi cài đặt. Tại sao Windows lại đưa ra những yêu cầu này? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểm lý do.Vì sao lại có những yêu cầu gây phiền nhiễu trên khi cài đặt phần mềm?

Đơn giản là các ứng dụng

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »