Game Bi-a 3D - Pool Master Pro


Phiên bản Bi-a 3D trên Android với hình ảnh hấp dẫn và cảm giác như thật. Bạn còn có thể chơi trực tuyến 2 người với việc kết nối bluetooh.
Game Bi-a 3D - Pool Master Pro
Tính năng:
1. Hình ảnh động 3D rất chân thực
2. Chạm để điều khiển di chuyển thanh
3. Có 2 thể loại: 8 bóng và 9 bóng.
4. Single Player Mode (chế độ chơi cá nhân): không có quy tắc
- Challenge (giới hạn 2 phút và có lưu điểm số cao nhất)
- Practice (không có giới hạn thời gian nhưng không lưu điểm số cao nhất)
5. VS Mode (chế độ đấu): Người chơi với Computer hoặc với người chơi khác (có quy tắc)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »